אספנו עבורך רשימה של שיעורי תורה ומקומות לימוד בכל הארץ...

3000 שיעורים, מדרשות ישיבות, הכנס לתיבת החיפוש ובחר את האזור המתאים לך, אם ברצונך בלימוד אישי בחברותא לחץ כאן

jQuery(document).ready(function(){ // Tab contents = .inside var tag_cloud_class = '#tagcloud'; //Fix for tag clouds - unexpected height before .hide() var tag_cloud_height = jQuery( '#tagcloud').height(); jQuery( '.inside ul li:last-child').css( 'border-bottom','0px' ); // remove last border-bottom from list in tab content jQuery( '.realTabs').each(function(){ jQuery(this).children( 'li').children( 'a:first').addClass( 'selected' ); // Add .selected class to first tab on load }); jQuery( '.inside > *').hide(); jQuery( '.inside > *:first-child').show(); jQuery( '.realTabs li a').click(function(evt){ // Init Click funtion on Tabs var clicked_tab_ref = jQuery(this).attr( 'href' ); // Strore Href value jQuery(this).parent().parent().children( 'li').children( 'a').removeClass( 'selected' ); //Remove selected from all tabs jQuery(this).addClass( 'selected' ); jQuery(this).parent().parent().parent().children( '.inside').children( '*').hide(); jQuery( '.inside ' + clicked_tab_ref).fadeIn(500); evt.preventDefault(); }); }); -->