מדרשות

בואי ללמוד במדרשה הקרובה לאזור מגוריך...

לפניך רשימה של מדרשות מקומיות, ללימודי בוקר /ערב במדרשות שיעורים חוגים והרצאות
ללימודי יהדות וחזרה בתשובה באוירה משפחתית.

מחפשת מדרשה עם פנימיה ללימוד מעמיק ואינטנסיבי?      לחצי כאן >>


לא מצאת? מתלבטת? פני אלינו במייל ונעזור לך למצוא מדרשה office@lltorah.net


תוצאות חיפוש

עירשם/ארגוןמקוםכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לטלפון איש קשר
אבן יהודה  בי"כ מרכזיא - ה19:00:0021:00:00זכר077-3002994, 054-8589232
אדם ביכנ"ס שמחת אליהוסביון, בתחילת הרחובשבת14:30:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
אדםמאור עולםבית משפחת מרקוביץ הלל דניאלסביון 48ב, ד20:00:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767, מוריה 053-2773651
אדםמאור עולםביכנ"ס שמחת אליהוסביון, בתחילת הרחובליל שבת - עונג שבתקיץ 21:30, חורף 21:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
אופקיםאור רפאלמרכז הצעירים במקלטקרן היסוד פינת הרצוגאין יום קבוע עדיין20:30:00 נקבהרחל 050-4109442
אופקיםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס רבי דוד ומשהקיבוץ גלויות 120א20:00 נקבהבתיה צדוק 054-8472178, 073-7270884
אור יהודהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס יחזקאלספיר 3א, ה ומוצ"ש  נקבהגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
אור עקיבאאור רפאלבי"ס רוטשילדבלפור 9א, ב, ד20:0021:30:00נקבהדקלה מסיקה 058-3233277
אור עקיבאנוה שלומקלט בית מדרש תורת חכםחללי דקרא, ב, ד19:30:00 נקבההדס גבאי 055-6788349, 04-8480717
אזור ביכנ"ס הדרת מלךויצמן 3ג21:00:00 נקבההרבנית ספיר 052-7171936
אליכיןאור רפאלמדרשה עם לינהשבזי 17   נקבהחופית עזאני 050-4116963
אשדודלב לאחים - שלהבתמקלטאחי אילת 4א, ג20:0022:00נקבהעליזה אלפסי 052-7632865
אשדודאור רפאלביכנ"ס מגן יוסףראשון לציון 1ב, גב-19:30, ג-20:30ב-21:00, ג-22:00נקבהאורטל 052-7148575
אשדודתפארת יהודהמדרשהמבוא החמציץ בסוף הרחובד20:3022:00נקבההרבנית אורטל בן יוסף 052-6459993
אשדוד מתנ"ס חרציתשד הפרחיםג20:00:00 נקבהבנישו 050-4187971, מוריה 052-7115652
אשדודבנות חילמועדון הביצהחטיבת הנגב 4א, ג, ד, בליל שבת חורף-עונג שבת 20:00, ליל שבת-20:3021:00נקבהיעל מויאל 050-4186186, פני 050-4114057
אשדודבנות נפתלימדרשת בנות נפתליתל חי פינת שוהם 2א21:00 נקבה נוי 050-4142403
אשדודטל אורותביכנ"ס אוצרות חייםברנר פינת טשרניחובסקיב, ד20:00:00 נקבהמיכל דהן 052-7166398
אשדוד מרכז טופז, ביכנ"ס שער הישובמונטיפיורי 4ג20:30:00 נקבההרבנית רויטל רבי 050-6557747
אשקלוןבנות רחלמדרשהראובן 14שבת אחת לשבועיים, לתאם לפני שבת  נקבההרבנית זעפרני 052-3921552
אשקלוןשובה ישראל ע"י הרב פינטומדרשהאפרסמון 31א-ד20:30:00 נקבהמאיה אלוש 052-8667874
אשקלוןלב לאחים - שלהבתמדרשהההסתדרות 32א19:00:0021:00נקבהזיוה בטיטו 052-7632637 [לא בצהרים]
אשקלוןבנות רחלמדרשהראובן 14א-ד20:00:0022:00נקבההרבנית יהודית זעפרני 052-3921552, אורה סקגו-אם בית 050-4119535
באר שבעאור רפאלמדרשהמנחם בן סרוק 10א-קבוע, ב-אחת לשבועייםא-19:00, ב-19:30 נקבהסיון עבו 054-8428380, מירי שלי 052-7606706
באר שבעערכיםמשפ אלמקייס סיוןמנחם בן סרוק 10פעם בשבועיים19:0020:30נקבהגב חגית דרובר 050-4119329
באר שבעלב לאחים - שלהבתביכנ"ס, קומה במשעול סוכות 10א, דא-20:30, ד-21:00א22:30, ד-22:45נקבהסימה לוי- 08-9925420, 052-7632647. לא להתקשר בצהריים.
באר שבעמדרשית מרים הנביאהמתנ"סאבוחצירהה  נקבהנחמני:050-4119327, שילת 050-9483040
בית שמשערכיםהמועצה הדתיתאבא נעמת 1 פינת הרצלא20:30:00 נקבהציפורה 052-7620273
בית שמשערכיםמדרשת "בת מלך"הרצל 637ב20:00:0022:00:00נקבהמירב סיטון- 054-8499184
בית שמשלב לאחים - שלהבתרשב"י  ב20:3023:30נקבהרכזות - ציפורה מאיר 052-7620273, שמחה 050-4128917
ביתראור רפאלקראוונים מול אולם פנינת ביתרברסלב פינת זוויהלב20:30:00 נקבהמיכל ניסנוב 052-7625718
בני ברקסל"ה שולמיתמדרשת סל"ההשל"ה 11, פינת ברטנוראא, ג, ד18:0022:00נקבהגב אורדמן 6187644
בני ברקסל"המדרשת סל"ההשל"ה 13א, ג, ד, ה17:00:0022:00נקבההרב שיין 03-6183275, 03-5796009, יהודית 03-6183275
בני ברק מדרשהאוסישקין 17 ק"קה20:30:00 נקבהטובה אהרון 050-4129432, מירי לנדא 052-7161262
בת ים ביכנ"ס (בבניין מגורים, למטה)הנרקיסעונג שבתחורף 21:15 נקבהגב דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
בת יםקלודיןמדרשה, מול המועצה הדתיתביאליק 28א - ה20:30:0023:00:00נקבהקלודין 03-5535173, 050-8743109
בת יםאור רפאל הרצל 58א-ד20:30:00 נקבההרבנית פרקש 052-7684085
גבעתיים ביכנ"ס היכל משהטייבר 27א ג20:30:0022.00הכלהרב אייל כהן 052-8813336
גדרה מעון ממלכת הילדים - תורת אמתיששכר 42ב20:30 נקבההרב אבישי צוברי 054-4595432, אשתו אורה 054-6688503
גן יבנהאור רפאלמדרשה א, ג20:30:0022:30נקבהאורטל בן יוסף 052-6459993
גני תקוהמדרשית לאה ואסתרבית מרגלית החדש בביכנ"ס בית שלום יוסףסמטת עין גנים 8ליל שבתחורף 21:00 נקבהגב רותי אלבז 03-5355061, 050-4119222
גני תקוה משפ מסיקהרבי יהודה הלויב20:00:00 נקבהגב רותי אלבז 03-5355061, 050-4119222
דימונהאור רפאלקפה חברותאיגאל אלון 111ב, דקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבהקרן פרטוש 077-4001599, 054-7629622
דימונה מדרשהיגאל אלון 111ד20:00:00 נקבהפרטוש 054-7629622, 077-4001599
הרצליה מדרשה, ביכנ"סהאילנות 58ב21:00:00 נקבהבר 052-7159514 אחת המשתתפות
הרצליהלב לאחים - שלהבתמשפ טאובהבנים 63א20:45:0022:30:00נקבהציפורה כהן בין 10 ל-12 052-7632548
חדרהאור רפאלמדרשהבן איש חיא, ה21:0022:30נקבהרוית פילוס 050-8487431, 077-4371470
חדרהאור רפאלמדרשהכ"ט בנובמברא, ג21:00:0022:30נקבהרותם דהן 053-5327937
חדרהלב לאחים - שלהבתלב לאחיםהנשיא 24א-ה ומוצ"ש20:00:0022:30:00נקבהרויטל אזרד 077-9525382, 050-4190755. לא להתקשר בבוקר.
חדרה מתנ"ס בית ראשוניםהגיבורים 122א20:0021:00נקבהרחל בסה 04-6212742, 058-3212743
חולוןעטרת חןביכנ"ס זכור לאברהםורבורג 7א, ד21:30:0023:00:00נקבההרבנית רונית רוזן בהנחית הרב רבי 054-2819497
חולוןעטרת בנותביכנ"ס בית יוסףמבצע סיני 25ג20:30:0022:00:00נקבההרבנית שרית אלוש 6741739
חולוןבנות מלךיד יצחק ליד ביכנ"ס כתר התורהסנהדרין 21ב, ד, ה19:4523:00:00נקבההרבנית ורד סיאני 03-5018416
חולוןתורת משהביכנ"ס ארם נהרייםברנר 9 (ככר סטרומה)א,ג,ה20:0022:00נקבההרבנית צדקה 052-3228303
חולוןנפש חיהמדרשההתומר 5ג20:3022:00נקבההרבנית 0546858559
חולוןנתיבות ישראלביכנ"ס תורת משה חיים ד20:3022:00נקבה052-7671151
חולוןעטרת בנותביכנ"ס עטרת חכמיםהחי"ם 4ליל שבתקיץ 22:00, חורף 20:30קיץ 23:30, חורף 22:00נקבהאורטל הררי 077-7031931, הרבנית שרית אלוש 03-6741739
חיפהאור רפאלבית מקוה נוה דודציקלג 6ב20:30:00 נקבהאילנה לוי 052-7127335
חיפהשיר חדשמדרשההגלבוע 46 אא-ד17:3022:15נקבההרב פרקש 052-5610105, הרבנית פרקש 077-3456762
חיפהאור רפאלביכנ"ס ליד מרכז רותגולדנהיימרג19:0020:30נקבהתמר דורין 054-8432144
חיפהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 6ד20:00:00 נקבהלילך רות 052-7632860, 052-7139565
חיפהלב לאחים - שלהבתמדרשהטרומפלדור 35ג, ה20:30:0022:00:00נקבהאודליה כהן 052-7180347
חיפה מדרשהאלנבי 126ב20:30:00 נקבהסיון מזרחי 054-8440927
חיפהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס היכל חנינהדרך צרפת 79א20:30:0021:00:00נקבהלילך רות 052-7632860, 052-7139565
חצוריד עזרא ושולמיתמול "חממי" במרכזמעלה חוני המעגלא, ג19:00:0020:30:00נקבהמרים רובין 050-4125019
טבעון  היסמין 5ב,ד  נקבהחגית רובינשטיין 050-4144994
טבריהמהותביכנ"ס תהילת שלמה - במקלטמאחורי פיצה רצה, ליד קופ"ח כלליתב ד, ימים אחרים-לברר20:30:00 נקבהגב אתי פרץ 052-2831543
טירת הכרמלמהותכולל חלב חיטיםרמב"ם 18ב ה, ליל שבת  נקבהעדי 052-7111219, דליה:052-7662621
טירת הכרמלמהותבמתחם קניון לב העירהרצל 39א, ג20:3022:00נקבהשובל 052-7671158
טירת הכרמללב לאחים - שלהבתביכנ"ס הר' מאיר כהןרח' אליאס כרמלא ד 22:00:00נקבהרינת פדידה 052-4313985
יבנהאל המעייןביכנ"ס תפילה למשהשבזי פינת אבוחצירא 6, מעל אור ודרךא, ב, ד20:30:00 נקבהרויטל 03-6189034, 050-4126431
ירושליםחמלהמדרשההאייל 6א,ב,ד-צפויים שינויים  נקבההרבנית ברנס 052-8693700
ירושליםמאור עולםמשפ שמואליחיל האויר 21ב,ד,מוצ"ש [ליל שבת לברר אצל אילה 052-7864425]20:00 חובה להתקשר לפני הגעה! נקבהאודיה ניצן 052-8506519
ירושליםאור רפאלכרגע אין קבוע-להתעדכן בהמשך ג20:00:00 נקבהפופלינגר הילה 050-4130396
ירושליםמאור עולםביכנ"ס אהל חנהשלמהג20:00 נקבהאודיה ניצן 052-8506519
ירושליםמאור עולםמשפ שירתיהמרגלית 302/30ב,ד,ליל שבת 20:00 (לגבי שבת-משתנה-יש לברר אצל שירן) נקבהרכזת-נועה סתו 055-6760011, שירן שירתי 050-9676600, עונג שבת-רות דניאל 055-6777481
ירושליםמאור עולםביכנ"ס נוה אברהםרקנאטיב,ד,עונג שבת20:45:00 נקבהליאל 052-2636220, מרים:054-7740900
ירושלים מדרשית מחזיק ברכה, ביכנ"ס רשב"יהשומר 15ד21:30 נקבההודיה נעימי 058-4200870
ירושליםמאור עולםמשפ יוניסיששת הימים 51ג20:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
ירושליםחן ירושליםמדרשההישיבה 7ב, ג, ד18:0022:00נקבההרבנית פרלין 052-7659352, 02-5835486
ירושלים מדרשת רוניבית אל 9   נקבהשרה כץ 052-7178724
ירושליםמדרשת רחלמדרשהיחזקאל 41א-ד19:00:00 נקבההרבנית שושנה זית 052-7675755, הרב גבריאל 054-8400441, 052-3313624
ירושליםבת חןמדרשהזלדה המשוררת 18א-דא,ב-19:00, ג,ד-18:0022:00נקבההרבנית ויליגר 053-3150355, הרבנית תורגמן 02-5373528 053-3140086
ירושלים ביכנ"ס חיי אדםשד נוה יעקב ליד בלוק 6 ד20:30 נקבהיעל חיימוב 054-8409254
ירושליםתפארת בנותמדרשהקצנלבוגן 81א-ד17:0022:00נקבההרבנית פייגי 052-8377759, הרבנית אורלי 052-7141020
ירושליםעטרתביכנ"ס שערי תורהקלונימוס 8א-ד18:0022:00נקבההרב הלפר 052-7183103, גב יהודית 052-7605974
ירושליםנתיב בינהמדרשהסורוצקין 35 בא-ד17:0022:00נקבהמשרד 02-5386203 17.00-22.00, מזכירה רויטל 054-7477881
ירושליםאוהל ישראלמדרשהדבורה הנביאה 7א-ד18:00:00 נקבההרבנית פיינהנדלר 02-5829123
ירושליםמאור עולםביכנ"ס תפארת ציון ושרההרב מן ההר 20ב,ד,עונג שבת20:15 (לגבי שבת-יש לברר בכל פעם את השעה) נקבהעינת 055-6700686
ירושליםמאור עולםמשפ שריקימאיר בלבן 4/11ד20:45  נקבהאילת שריקי 054-8419616
ירושליםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס דרכי נועםהמכבים 23 בג21:1523:00:00נקבהמרים חמו 052-7632820, 02-5712879, שרה ששון 050-4146135
ירושליםמאור עולםביכנ"ס קהילות יעקבמרכז מסחרי ממתקים מול עמי חייםב20:30 נקבהאילת שריקי 054-8419616
ירושליםמדרשת חנהמדרשהמדבר סיני 16ג, ד19:0022:00נקבההרבנית סילביה קדוש 054-9442523, משרד: 02-5409940, 02-5829917
ירושליםמדרשת אילת השחרמדרשהששת הימים 21א-ה  נקבהגב רבקה טרופ 050-4105257
ירושליםאור רפאלביכנ"ס כתמר יפרחגואטמלה 29מוצ"ש21:00:00 נקבהפופלינגר הילה 02-6416337, 050-4130396
ירושליםמאור עולםביכנ"ס שבחי בניםקידרון 1, נוה מנחםב,ד,עונג שבת20:30:00 נקבהשגית 053-3127111
ירושליםמדרשות מאור עולםביכנ"ס זכות אבותפרץ ברנשטיין 3ב ד20:00:00 נקבהסתו 050-4750150
ירושליםנוה ירושליםמדרשההקבלן 10 (בית יצחק 1)א-ה  נקבההרב מנת 052-7633620. ליצור קשר עם הרב לבירור התאמה.
ירושליםמאור עולםביכנ"ס נועם פתברל לוקר 27ב, ד20:00 נקבהליהי 052-7730135, אור אטינגר 054-2429032
ירושליםלב לאחים - שלהבתמתנ"ס הבוכריםדוד 10א, ב, ד, ה20:00 נקבהאיתנה אלדרי 02-5326576, 052-7632646
ירושליםמאור עולםמבנה מדרשת רחלבן ציון גול 7א, ג, הא,ה-20:00, ג-20:30 נקבההרבנית ורד קוגמן 02-5823714
כפר יונהטוהרמקלטהדודאים 5א-ד ומוצ"ש20:0022:30נקבהרוית רבקה בן דוד 052-4593813
כפר סבאלב לאחים - שלהבתמדרשהויצמן 113א, ג20:3023:00:00נקבהעליזה פרץ 03-6775169 ,052-7180854
כפר סבא מדרשת תפארתויצמן 113א,ג, ד9:20 בבוקר12:30 נקבהתמר 09-7419928
לוד מקלטאלי כהן 6 מול לשכת התעסוקהב19:00:0021:30נקבהרכזת-צפורה דהן 03-6196214
לודלב לאחים - שלהבתביכנ"ס טרגילוזבוטינסקי 5ב, ג20:30:0022:00:00נקבהציפי מוגהז 052-7632648, 08-9744040
מבשרת ציוןלב לאחים - שלהבתמשפחת עזרןהמור 6, ליד ביהכנ"סב20:30:0023:00:00נקבהגב לאה פינסקי 052-7632636, 02-5867674
מבשרת ציוןלב לאחים - שלהבתמדרשה ד-אחת לחודש21:0022:30נקבהגב לאה פינסקי 052-7632636
מבשרת ציוןלב לאחים - שלהבתמשפ פדידה [כהן]החצב 29ד21:0022:00נקבהגב לאה פינסקי 052-7632636, 02-5867674
מגדל העמק   ד20:1522:00נקבהגב הילה אדרי 050-4117237
מודיעיןאילת השחרביכנ"ס הספרדיהקיפודן 21, באולם למעלהד20:30:00 נקבהדניאלה 050-9147378
מודיעיןאילת השחרביכנ"ס הספרדיהקיפודן 21, באולם למעלהב20:30:00 נקבהדניאלה 050-9147378
מודיעין"לב לאחים"ביכנ"ס בן איש חיסיון 9ג20:00:00 נקבהמיכל תערנשה 052-7124177, 08-9742506
מכבים רעות משפ יפרחנחל גלים 7,גבעה Cג19:15:0020:15:00נקבהיפרח 050-7578088
מעלה אדומיםמאור עולםביכנ"ס מעלה התורהמול אולפנת צביה, ליד המצוק 18ד, ליל שבתד-20:30, שבת-קיץ 22:00, חורף 21:00 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלה אדומיםמדרשות מאור עולםמשפ רדעיהנחליםב20:30:00 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלה אדומיםמאור עולםמשפ מושלהקרן 4/1מוצ"שקיץ 22:00, 21:00 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלותמהותמדרשהקרן היסודב, ג, ד20:00:00 נקבהחיה רחל מיוסט 054-8774044, 077-7160002
מעלותאור רפאלמדרשההאיריס 37ג, לפעמים ה20:00:0021:30נקבהאביטל בן שושן 04-9572000, 052-3496112
מעלותלב לאחים - שלהבתביכנ"ס משכן ישראלרח ירושלים (בין קופ"ח מאוחדת לקניון רקפות)ג19:30 נקבהרחל דנינו 050-4121799
נהריהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס שהיןהמייסדיםא, ד20:00:0022:00:00נקבהנלי עטיה 052-7632789, 04-6943577, אורית 054-9968031
ניר עקיבא ביכנ"ס אהבת חיים א20:45:00 נקבהאושרה פרץ 050-4133739
נס ציונה ביכנ"ס השפיצים - יד אליעזרמאיר הרמןג20:30:00 נקבהרכזת-אסתר 052-3510367 (אחרי 15:00)
נס ציונהתפארת נס ציונהביכנ"ס השפיצים - יד אליעזרנחשון 7א20:00:00 נקבהרחל דוד 052-7692220, הרב טאוב 053-3166650
נצרתאור רפאלביכנ"ס תורת משהרח' השושניםב [היום עשוי להשתנות. לברר]21:00:00 נקבהדיל גאולה 052-7683954
נשרלב לאחים - שלהבתבית כנסתהנוריות 10ג, ה20:3022:30נקבהאהובה טויל-כהן 054-8426597
נשרערכיםביכנ"ס הגדולגבעת נשר, החלוצים 1ד21:00:00 נקבהסמדר אביטן 054-3004562
נתיבותאור רפאלביכנ"ס ורד לדודשכ היובל 54ב20:30:00 נקבהלימור רז 050-3006263
נתניהלב לאחים - שלהבתבית לב לאחיםברקת 2א, ג, ד19:00:0021:00:00נקבהרחלי בוחבוט 054-8436399, שרה מקמל 052-7632641
נתניהאור רפאלמדרשהבן ציון 27   נקבהאסתר סבו 050-4141586
נתניהאור רפאלמדרשהרזניק 3ב-רק לנערות, ג וליל שבת-גם לנעריםב-20:00, ג-21:0022:00הכלגב אורנה אסוס 052-5610290
נתניהאור רפאלמדרשהשלונסקי 46ב, ג, ה21:0022:30נקבהמורן יהושע 054-4583889
עכולב לאחים - שלהבתביכנ"ס ברית שלוםקדושי קהיר 16ב, ג20:0022:00:00נקבהרחל דנינו 050-4121799, מ"מ אורטל אסאד 058-4260000
עכואור רפאלביכנ"ס רשב"י של העדה המצריתר יהודה הלוי 13ג20:30:00 נקבהעינב שדה 054-2667076
עכואור רפאלביכנ"ס כף החייםהאורן 25א, ד, שבת  נקבהאורית כהן 052-3715586
עפולה מדרשית אחיות, ביכנ"ס משכן יחיאהעליה 35א ג21:00:00 נקבהאילנית פזואלו 052-5925752
עפולה בית ספר בית יעקבהרצל 25א, ג, ה19:00:00 נקבה רויטל 050-6407083
פתח תקוהלב לאחים - שלהבתבית לב לאחיםסולומון 12א, ג20:0022:00נקבהרבקה בן סימון 052-7632706
פתח תקוהפסגותמרכז רוחני פסגותגליס 37, א. תעשיה סגולהב, ד, ה19:0022:40:00נקבהגב שיינה פליסקין 052-7619738
פתח תקוהברכת משהבי"ס נאות מרגליתהחמישה 9ב, גב-21:00, ג-20:30 נקבהמרים סולימן 052-5434443
פתח תקוהלב לאחים - שלהבתבית לב לאחיםסולומון 12ב, ד20:0022:00נקבהרבקה בן סימון 052-7632706
פתח תקוהמאור יהודהמתנ"ס רמת וורברקלויזנר 13ד20:30:00 נקבהמוריה גבאי 054-9147494
פתח תקוהבנין אריאלליד רח ההסתדרותחפץ חיים 5א20:15:0022:00נקבההרבנית חנה סעד 050-4119445
פתח תקוהקרבינוביכנ"ס אור מאיריהודה הנשיא 47ד20:00:0022:00נקבההרב שמואל זר 050-9091515
צפתיודעי בינה-הרב עשוריביכנ"סט"ז 68 מול מלון רימוניםד20:30 נקבהגב חוה פפנהיים 050-4138219
צפתנוה הדסהמדרשהבנה ביתך 55א-ה  נקבההרבנית גיגי 052-8887375, 04-6924307
צפתלב לאחים - שלהבת בר יוחאי 40 מול סמטת משיחב19:45 נקבהחוי 052-7680238, רבקה תרשיש 050-4136774
צפתיד עזרא ושולמית-אור רפאלמקלטאנילביץא, ג20:0021:30נקבהזוהרית אילוז 052-5443357
קרית אתאלב לאחיםביכנ"ס הגדולהמיסדים 15ב, ד20:30:00 נקבהאלישבע מזרחי 052-7632539, 050-4146037, 04-9040078
קרית אתא משפ אפרתיבורוכוב 40א20:30:00 נקבהחני כהן 054-3236066
קרית אתאאור רפאלמשפ תנעמיאלשיך 4א20:00 לברר לפני נקבהמירב מורי 054-9168160
קרית גתאור ישראלמקלטצפורן 17ב, ד ומוצ"ש20:30:00 נקבהאורטל 050-4122757
קרית גתאור רפאלביכנ"ס הרב מכלוף בן יוסףקוממיות 1א, ג, ד20:30:00 נקבהבעלה של גלית אברהם 050-4122565
קרית יםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס תהילה לדודהרצל פינת זלמן שזרב, ד20:30:0022:30:00נקבהעליזה בן סימון 077-5030972, 052-7632760
קרית מוצקיןלב לאחים - שלהבתביכנ"ס אהל שרהגן העצמאות 10, מול משטר קהילתיג ה20:30:0022:30:00נקבהרויטל דהאן 052-7632951
קרית שמואלבת מלךביכנ"ס של הרב בלחסןמולדת 10ב, ה19:00:0021:00נקבהמירב כהן 077-2002716, 052-7115026
קרית שמונהאל המעייןמתנ"ס תקוותנושד תל חי במרכזב-לגילאי 15-18, ד-לגילאי 18 ומעלהחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבהדקלה 052-3895967 אחרי 17:00
ראשון לציון ביכנ"ס לב הנחלהתקומה 12ג20:30 נקבההרבנית פרץ 050-7555719
ראשון לציוןאור רפאלביכנ"ס ישועות ישראלפופל 20 קומה 3ב20:00:00 נקבהאסתר גמבש 054-9406769, 077-3004920, 050-7296667
ראשון לציון משפ אלונינחל ים 40א20:30:00 נקבהיהודית אלוני 050-4157734
ראשון לציוןלב לאחים - שלהבתמדרשהבן סרוק 1ג20:15 נקבהרכזת-לינוי חנסוב 054-8441888
ראשון לציוןמדרשת מרגליתביכנ"סעזרא 43א, ד20:30:00 נקבהקרן שהרבני 03-9443623
ראשון לציון ביכנ"ס דגל דודתורה ועבודה 40ג21:00:0022:30:00נקבהאיווט סופר 9514612, 050-8491022
ראשון לציון ביכנ"ס אדמונד ספראאופירה 2ג20:30:00 נקבהסהר סופר 052-5393690
ראשון לציון ביכנ"ס פרס נובלסול בלו 13ד20:30:00 נקבהחנה זיגדון 050-4777755
ראשון לציוןלב לאחיםמשפ גאולה גוליאברהם טביב 33ג20:30:0022:00:00נקבהגולי 052-7151561, 03-9656647
רחובותלב לאחים - שלהבתמדרשת חיי מריםמדאר 31א, ב, ג, ד20:3022:00:00נקבהיעל חריר 052-7667237, משרד "לב לאחים" 08-9491924, 08-9457395
רחובות מדרשהמנשה כפרה 7א, ה21:0022:00נקבההרבנית נגר 050-8283138
רחובות מדרשהדרך יבנה 32ג21:0022:00נקבההרבנית נגר 050-8283138
רכסיםערכיםמשפ בנטל הרימונים 20א19:00 נקבהבנטל 04-9846896 שרה ענבל 050-4119481
רמלהלב לאחים - שלהבתקרית האומניםעוזי חיטמן 31א, ג20:30:0022:00נקבהרכזת-תהילה סרוסי 050-4112008
רמלהלב לאחים - שלהבתמתנ"ס תורניבר אילן 37א, ג, ה 22:00:00נקבהברכה ליבמן 052-7632727, 08-9744806, 08-9741550
רמלהאור רפאלביכנ"ס שומרי הגחלתבן צביא, ה20:00:0021:30נקבהבריסקמן חמדה 03-6197484, 054-8437299
רמלהדרכי מישריםביכנ"ס אהל יעקבהלילך 9ב, ד21:0022:00נקבהיפה יוספוב 052-6226302
רמת גןלב לאחים - שלהבתמקלטההגנה 41א, ב, ג, ד19:0022:00:00נקבההרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737
רמת גן ביכנ"ס ששון שמואל-זמנית. לברר עוד כחודשייםרכסים 55 פינת הרואה 177ג20:0021:00נקבההרב מלכה 052-3293919
רמת גן מגדל משה אביב, בית כנסת בקומת קרקעזבוטינסקי 7א20:1522:00:00נקבהלאה טנגי 054-8462466
רמת גן ביכנ"ס ארם נהרייםברנר 9א, ג, ה20:30:0022:15נקבהגב אסתר 052-3228303
רמת גןאור רפאלביכנ"ס אריאלהמחתרת 18א, ב, ד20:3022:00נקבהאביגיל כהן 052-7150499
רמת גן ביכנ"ס חזון למועדהגלגל 46, צמוד למד"אליל שבת (ששי בערב)קיץ 22:00, חורף 21:00 הכליוסי לוי 052-7632720
רמת גןלב לאחים - שלהבתביכנ"ס שלוםבן אליעזר פינת אצלליל שבת20:30:00 נקבההרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737
רעננהלב לאחים - שלהבתמרכז גולןאחוזה 198א ד20:30:0022:30:00נקבהצופיה עודד 09-7740651, 052-7632975
שדה צבי מועדונית ד19:3020:30נקבההרבנית רבקה 054-8485547
שדרותחינוך עם חיוךביה"ס יסודי התורהמשה רבינו 120ג19:00:00 נקבהמנהלת ביה"ס - גב עליזה אלגרבלי 052-7184020, טל ביה"ס 08-6891596
שלומיאור רפאלמועצה הדתית ליל שבתקיץ 22:00, חורף 20:00 נקבההגעה בתיאום: צופיה לביא בשעות הבוקר 077-5353530, 052-7147059
שלומיאור רפאלבית הספר בן צבירח נתן אלבזג17:30:00 נקבההגעה בתיאום: צופיה לביא בשעות הבוקר 077-5353530, 052-7147059
תל אביב ביכנ"ס המרכזיהכינור 2ג20:00:00 נקבהגב אורית משלאי 077-3001625, 052-5123926 (אחרי השעה 15.00)
תל אביב"מסילת ישרים"משפ מדואלאסא קדמוני 6ב, ד  נקבהמשרד 03-5172172 בין 10.00-13.30
תל אביבלב לאחים "שלהבת"גן ילדים ליד ביכנ"ס גאולת ישראלותיקים 3ג20:30:00 נקבהדניאלה 058-7161846
תל אביבאהבה ושלוםמשפ ברנור ב, מוצ"ש20:45 נקבהרצוי להתקשר לפני הגעה - ברנור 7397849, 050-4121908
תל אביבאהבה ושלום נוה חןבי"ס קהילות יעקבאלנקווה 18א, ב, ג21:0022:00:00נקבההרב ניסים אביזוב 050-3330077
תל אביבלב לאחים - שלהבתמלון דבורה בן יהודה 87 פינת גורדוןב20:30:0022:00:00נקבהמלכה צסנר 052-7632639, זהבה בוזאני 050-6655302
תל אביבמאור עולםביכנ"ס עולי לובאיסרליש 12ב, ג, ה19:30:0020:15:00נקבהטלי 050-5845593
תל אביבלב לאחים - שלהבתביכנ"ס קצמןהדר יוסף 8ד20:45:00 נקבהלי רוזנטל 052-7102580
הסבר במדרשות מגוון נושאי לימוד השקפה, מודעות ומוסר, חינוך ילדים, תקשורת וזוגיות, תנ"ך ומקרא ועוד במאגר מס' רמות, ממסגרות ללימוד קליל פעם בשבוע עד מסגרות עם פנימיה לבעלות תשובה בשלבים מתקדמים של חזרה בתשובה בקטגורית מדרשות נכללים מס' סגנונות לימוד:
  • מדרשות ערב לרווקות ו\או נשים -מפגש חד שבועי או דו שבועי ובו שיעורים קלילים והרצאות מתחלפות
  • מדרשות עם פנימיה- אלו מדרשות לחוזרות בתשובה בשלבים מתקדמים בהם, נלמדים לימודי יהדות אינטנסביים
    מי אנחנו?
    שיעורי תורה
    ללמוד וללמד
    ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.